0902.052.689 - 0943.151.556

Cao linh chi Hàn Quốc

Cao linh chi núi đá Hàn Quốc

Cao linh chi núi đá Hàn Quốc

Giá bán : 1,400,000 VNĐ
Cao linh chi đông trùng hạ thảo

Cao linh chi đông trùng hạ thảo

Giá bán : 800,000 VNĐ

Ms. Thu - 0902.052.589
Mr.Vũ - 0943.151.556